Voor de oorsprong van het “Bildts Songfestival” moeten we teruggaan naar de begin van de jaren tachtig. Voor het eerste officiële songfestival namelijk werden er reeds een aantal veredelde songfestivals onder de naam Sesjun gehouden in de jeugdsoos “’t Honk”. Op zo’n avond stonden er instrumenten en microfoons klaar voor personen die een liedje ten gehore wilden brengen. Maar deze initiatieven waren eigenlijk alleen toegankelijk voor de vaste bezoekers.

Hierop voortbordurend belanden we in het jaar 1985. Het toenmalige jeugdsoosbestuur besloot Sesjun in een nieuw jasje te steken. Zo zag het songfestival, zoals wij die nu kennen, het levenslicht. Aan het basisprincipe veranderde niet eens zo veel. Het grote verschil was dat er vanaf dat jaar sprake was van een begeleidingsband. Bovendien kon iedereen nu meedoen.

Het songfestival kreeg de naam “Waddenzee Songfestival” mee.
Voor het eerste officiële songfestival hadden zich liefst 17 deelnemers aangemeld. Het werd een doorslaand succes en één groot feest.
De daaropvolgende jaren was de organisatie ook nog in handen van het jeugdsoosbestuur. Zij waren het ook die, vanwege de groeiende publieke belangstelling, besloten om in 1988 te verhuizen naar de naastgelegen grote zaal van dorpscentrum “Ons Huis”. En ieder jaar groeide de belangstelling nog meer.Het tienjarig jubileum werd een onvergetelijke happening met Jacques D’Ancona als presentator.

Toch schommelde daarvoor en daarna het aantal deelnemers eerlijkheidshalve nogal. Er waren zelfs edities bij waarbij uiterste krachtinspanningen gedaan werden om genoeg deelnemers te krijgen. Vanwege de te geringe opgave vond er in 1996 zelfs geen songfestival plaats. De organisatie was indertijd in handen van het Sociaal Cultureel werk. Zij zagen destijds geen toekomst meer in het songfestival. Het zo unieke songfestival leek een stille dood te sterven.

Een revolutie zorgde er in 1997 echter voor dat er toch weer een songfestival plaatsvond. Aangezien de organisatie niet langer meer in handen was van het Sociaal Cultureel werk, maar van een nieuwe onafhankelijke organisatie moest er een andere naam voor het evenement bedacht worden. Dat werd het ‘Bildts Songfestival’. Een gevolg van deze overname was verder dat er uitgeweken moest worden naar een andere locatie. Die werd in café/restaurant ‘Anjo’ in St.-Anna gevonden. Door zelf actief mensen op Het Bildt te benaderen om mee te doen slaagden de organisatoren Jan de Groot, Tjamme Valk en Frans Michael Verhagen er in om het spektakel weer tot leven te brengen. Veertien acts stonden er die keer op het podium.

De navolgende jaren groeide de belangstelling om mee te doen verbazingwekkend. Veel Bildtkers, maar ook enkelen buiten de gemeente gaven zich spontaan op. In 2000 waren er liefst 18 acts. Het maximaal aantal deelnemers.

Wat zeker ook groeide was de publieke belangstelling. Vanwege de groeiende belangstelling kon de organisatie niets anders dan besluiten om weer terug te keren naar ‘Ons Huis’. De organisatie bleef echter in handen van genoemde drie personen.
De laatste jaren waren er liefst 18 acts wat ook het maximaal aantal deelnemers is. De organisatie is van drie naar vier personen gegaan. Vanaf 2001 is de organisatie uitgebreid met Pieter van Zwol. In 2004 is Gerard Hoekstra bij de organisatie gekomen en heeft Tjamme Valk de organisatie verlaten. 

De organisatie van het BSF vanaf 2017 is in handen van Anneke van der Ploeg, Harry Keijzer, Sander Krist en Leendert Nauta. 

Wie wil dan ook zo’n uniek festival missen? Blijkbaar niemand!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *